Müziğin Gücü

Müziğin insanın gelişiminde olumlu etkileri olduğu genel bilinen bir kavramdır. Fakat sadece genel bilinenler değil, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarla bunun doğru olup olmadığını araştırdık. Araştırmamızda karşımıza birçok çalışma geldi ve bu çalışmalarda en göze çarpanları sizinle paylaşmak istiyoruz: Munte ve arkadaşlarının bir çalışmasında, telli...