Müziğin Gücü

Müziğin insanın gelişiminde olumlu etkileri olduğu genel bilinen bir kavramdır. Fakat sadece genel bilinenler değil, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarla bunun doğru olup olmadığını araştırdık. Araştırmamızda karşımıza birçok çalışma geldi ve bu çalışmalarda en göze çarpanları sizinle paylaşmak istiyoruz:

Munte ve arkadaşlarının bir çalışmasında, telli çalgılar çalan bireylerin ön beyinlerindeki gelişmenin çalgı çalmayan bireylere göre daha fazla olduğunu, davul çalanların daha kompleks beyin hafızalarına sahip olduklarını ve müzik şeflerinin ise toplulukta daha iyi gözlem yeteneğine sahip olduğunu göstermişlerdir.

Altenmuller ise bu farklı enstrümanların beynin farklı bölgelerini etkilediğini göstermiş ve bu değişimlerin öğrenme süresince beyinde kalıcı olduğunun altını çizmiştir.

Bir başka çalışmada ise 6 yaşındaki 144 çocuk üzerinde yapılan bir deneyde, bu çocukların bir kısmının drama dersi almasını, bir kısmının hiçbir özel ders almamasını ve bir kısmının da müzik dersi almasını sağlamıştır. Yaklaşık 1 yıl içerisinde müzik dersi alanların IQ’sunda dersler başlamadan önceye kısayla IQ test sonuçlarında artış gözlemlemiş olup ders almayan veya sadece drama dersi alan çocuklarda herhangi bir değişim gözlemlememiştir.

Günümüzde ise gelişen teknolojilerle müzik öğrenen bireylerin hem beyin MR’ları hem de davranışları paralel olarak incelenmektedir. Bu incelemelerden dikkat çeken bir çalışma da Hallam’ın çalışmasıdır. Bu çalışmada, müzik öğrenen ve kendini müzik konusunda geliştiren bireylerin, sadece beynin genel gelişimi açısından değil, her türlü öğrenme yeteneklerinin de geliştiğini (dil gelişimi, IQ gelişimi, sosyal yetenekler, takım çalışması, konsantrasyon, yaratıcılık vs.) birçok yapılan çalışmayı bir araya getirerek derlenmiştir. Tabi bu pozitif etkilerin sadece bireyin keyif aldığı enstrümanlarda rastlandığını da altını çizdiğini belirtmekte fayda var.

Benzer şekilde deneysel olarak bir çalışma da anaokuluna giden 71 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada çocukların bir kısmı müzik eğitimi almış, bir kısmı da görsel sanat eğitimi almıştır. Sadece 20 gün içerisinde müzik dersi alan çocukların %90’ının sözel zekasında ciddi artışlar saptanmış olup bu durum, müziğin beyni daha iyi yoğurulabilmesine bağlanmıştır. Kısaca sadece 20 gün içerisinde bile beyne ve bireyin gelişimine pozitif bir etkisi olan müzik eğitiminin ve müziğin gücü yadsınamaz.