Bilgisayar oyunu oynamak zekayı geliştiriyor

Father and son playing video game together

Sokakta kime sorarsanız sorun bilgisayar oyunu oynamanın zekayı geliştirdiğini düşünmez ve hatta anne babaların neredeyse hepsi çocuklarının boş zamanlarında bilgisayar oyunu ile geçirmesinden şikayet eder. Fakat bu durum yapılan araştırmalara bakılırsa zamanla değişecek gibi görünüyor.

Kolombiya Üniversitesinde görevli araştırmacılar konu ile ilgili yaptıkları çalışmada bilgisayar oyunu oynayan ve oynamayan yaşları 6 ila 11 arasında değişen çocuklar üzerinde çeşitli testler yapmışlardır. Yapılan bu testler beklenmedik sonuçlar vermiştir. Bilgisayar oyunu oynayan çocukların oynamayanlardan daha yüksek zekaya sahip olduğu ve hatta ikili ilişkilere daha yatkın oldukları tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu çalışmada araştırmacılar çocukların akıl sağlık sorunları ile oyun oynamaları arasında herhangi bir ilişki de tespit etmemişlerdir.


Amerika Bilimin Gelişimi Birliği (American Association for the Advancement of Science) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise yetişkinlerin ve çocukların beyin gelişiminde strateji odaklı oyunların önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmış. İleri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığı gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarının geciktirilmesinde sıra tabanlı oyunlar yanında reel zamanlı strateji oyunlarının önemli bir rolü olduğunun da altı çizilmiştir.

Fakat araştırmacılar çocukların bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdikleri vaktin sınırlı olması gerektiği konusunda hemfikirler… Yani sabahtan akşama kadar bilgisayar oyunu oynamak da sağlıklı değil!